Sjukvårdsförsäkring – 6 olika alternativ

En sjukvårdsförsäkring ger dig snabbare tillgång till vård än vad den offentliga vården kan erbjuda. I många sjukvårdsförsäkringar ingår också förebyggande tjänster som syftar till att förbättra din hälsa. Fördelen med förebyggande åtgärder är att du lever ett mer hälsosamt liv och snabbare kommer tillbaka till arbete om du blivit sjuk eller skadat dig.
Sjukvårdsförsäkringarna varierar från företag till företag, men grundtanken är detsamma: att snabbt komma intill hos privata specialistläkare utan krav på remiss. De flesta försäkringar garanterar också operation inom en kort tid efter besöket hos läkaren, om det behövs.

Väntetiderna skiljer

Inom den offentliga vården gäller vårdgarantin som ger en person rätt till vård inom 90 dagar. Har du en sjukvårdsförsäkring kommer du vanligtvis intill hos en specialistläkare inom maximalt sju arbetsdagar och behöver du opereras behöver du maximalt vänta i 14-21 arbetsdagar.

Vad skiljer mot sjukförsäkring?

Sjukvårdsförsäkringen står för kostnaderna relaterat till själva vården när du blivit sjuk eller skadat dig. Även operationen täcks av sjukvårdsförsäkringen. Sjukförsäkringen är en annan försäkring som syftar till att täcka inkomstbortfallet som uppstår i samband med sjukdom.

6 snabba om sjukvårdsförsäkringen

Sjukvårdsförsäkringen är en av de vanligaste försäkringarna i Sverige. Den kan tecknas privat eller via arbetsgivaren. Ett tredje alternativ är att teckna den via facket, idag erbjuder över hälften av fackförbunden privata sjukvårdsförsäkringar.

 • Över 600 000 svenskar har en sjukvårdsförsäkring
 • Fler män än kvinnor har försäkringen (64 %)
 • Privata vårdgivare står för 12 % av Sveriges totala vård
 • Ortopedi står för 30 % av vården inom sjukvårdsförsäkringen
 • Mansdominerade branscher (bygg, anläggning, industri) dominerar
 • Försäkringen är vanligast bland låg- och medelinkomsttagare

Statistiken är hämtad från Svensk Försäkrings siffror om sjukvårdsförsäkringen.

Vad kan ingå i en sjukvårdsförsäkring?

En sjukvårdsförsäkring kan se ut på olika sätt beroende på vilket försäkringsbolag du har, eller tecknar dig hos. Här kommer punkter som kan ingå i försäkringen:

 • Sjukhusvård och operationer
 • Eftervård och rehabilitering
 • Psykologstöd
 • Hjälp i hemmet efter operation
 • Dietist eller logoped
 • Sjukgymnast, naprapat, kiropraktor

Sjukvårdsförsäkring privat – 3 alternativ

Privatpersoner kan teckna sjukvårdsförsäkringar. Här ser du exempel på välkända och säkra försäkringsbolag. Läs specifika villkor på länken till försäkringsbolags hemsidor.

Sjukvårdsförsäkring Folksam

Folksam erbjuder en sjukförsäkring som garanterar dig snabb och kvalificerad sjukvård när det krävs. De har ett privat nätverk av vårdgivare som tar hand om dig utan långa väntetider.

 • Snabb kontakt med vårdgivare
 • Gratis rådgivning och vårdplanering

Sjukvårdsförsäkring If

If garanterar att du börjat på den vårdbehandling du behöver inom 14 arbetsdagar från första kontakten. If hjälper dig med att boka läkarbesök, specialistvård och operation.

 • Billig självrisk (500 kr), 0 kr vid remiss från offentlig vård
 • Vårdgivarnätverket är utspridda över hela landet

Sjukvårdsförsäkring Länsförsäkringar

Länsförsäkringar har sjukvårdsrådgivning alla dagar i veckan, dygnet runt. I deras sjukvårdsförsäkring ingår kvalitetssäkrad vård och rehabilitering efter skada och utbrändhet.

 • Bra uppföljningsåtgärder
 • Vårdrådgivningen är alltid öppen

Sjukvårdsförsäkring företag – 3 alternativ

Många omfattas av sin arbetsgivares sjukvårdsförsäkring, som är en trygghet både för företaget och den anställda. Här är bra alternativ för företaget som vill skapa trygghet hos sina anställda genom att erbjuda en sjukvårdsförsäkring.

Sjukvårdsförsäkring Swedbank

Swedbank erbjuder en möjlighet att lägga till sjukvårdsförsäkringen i deras pensionsplan. Gruppförsäkringen är ett samarbete med Folksam och minskar företagets sjukfrånvaro.

 • Vårdförmedling och tidsbokning 7 dagar i veckan
 • Täcker läkarvård, operationer och resekostnader

Trygg Hansa

Trygg Hansa erbjuder en sjukvårdsförsäkring som täcker många olika vårdkostnader, exempelvis privat läkarvård, eftervård och hjälpmedel. Välj mellan Grund eller Stor.

 • Möjlighet att välja två olika försäkringar
 • Vårdplaneringen kan ske smidigt via deras app

Sjukvårdsförsäkring Skandia

Hos Skandia är vårdtagaren garanterad operation inom 20 dagar. Deras vårdrådgivning är tillgänglig dygnet runt och gäller också för medarbetarnas barn.

 • Tre olika nivåer på vårdförsäkringen
 • Hjälp av läkare online alla dagar