Om tandvårdsförsäkring

En tandläkarförsäkring hjälper till att täcka kostnaderna för tandvård. Detta kan inkludera allt från rutinmässig förebyggande vård (som rengöring och undersökningar) till mer komplexa och kostsamma procedurer som rotfyllningar, kronor, och till och med tandimplantat. Den täcker dessa oväntade kostnader, så att du inte behöver oroa dig för stora utgifter vid tandvårdsbesök.

Vad ingår?

En tandvårdsförsäkring är utformad för att erbjuda ekonomiskt stöd för en rad olika tandvårdsrelaterade kostnader. Täckningen varierar beroende på försäkringsavtalet, men brukar vanligtvis inkludera regelbunden tandvård, akut tandvård och andra större behandlingar.

Regelbunden tandvård

Inkluderar rutinundersökningar, tandstensborttagning, vanlig rengöring, röntgen och ibland även flourbehandlingar. Syftet är att främja god munhygien och förebygga framtida problem.

Olycksfall och akut tandvård

Inkluderar akut tandvår vid skador som inträffar till följd av exempelvis fall, idrottsaktiviteter eller andra plötsliga händelser. Det kan handla om allt från enklare reparationer, som att åtgärda en avslagen tand, till mer komplexa behandlingar som krävs vid allvarliga munskador.

Större behandlingar

Inkluderar allt från rotfyllningar, tandkronor och broar till tandimplantat och ortodontiska behandlingar.

Hela Försäkring

Med en tandvårdsförsäkring från Hela Försäkring får du ett omfattande skydd som inkluderar allt från rutinmässiga kontroller till akut tandvård – både i Sverige och utomlands. Du får möjligheten att själv välja vilken tandläkare du vill gå till. Hela erbjuder snabb och smidig ersättning; allt du behöver göra är att skicka in kvittot tillsammans med en skadeblankett för att få ut pengar från din försäkring.

 • Ingen självrisk eller bindningstid
 • Välj tandläkare helt själv – privat eller inom Folktandvården
 • Ingen hälsokontroll behövs

Svensk tandvårdsförsäkring

Försäkringen tecknas genom Norsk Tannhelseforsikring och finns tillgänglig för dig mellan 23 och 69 år. Det är möjligt att försäkra familjemedlemmar på en och samma försäkring – premien blir då högre. För att den ska vara giltig behöver du ha en så kallad "nollställd tandstatus", dvs. inte vara i behov av någon behandling. För att säkerställa detta kan en undersökning vara nödvändig.

 • 750 kr i självrisk per skada
 • För dig mellan 23-69 år
 • Försäkra familjemedlemmar på samma avtal

Fördelar med en tandläkarförsäkring

Att investera i en tandläkarförsäkring medför en rad fördelar som inte bara påverkar din munhälsa utan även din ekonomi och ditt välbefinnande. Här är några av de mest framträdande fördelarna.

Ekonomisk trygghet

Tandbehandlingar kan bli kostsamma, särskilt när det gäller akuta problem eller mer omfattande åtgärder som tandimplantat. Med en försäkring för tandvård kan du undvika de höga kostnaderna som ofta är förknippade med tandvård.

Förebyggande tandvård

Många försäkringspaket inkluderar regelbundna tandläkarundersökningar, rengöringar och röntgenbilder. Genom regelbundna besök hos tandläkaren kan man tidigt upptäcka och behandla problem såsom karies och tandköttssjukdomar.

Akut tandvårdsstöd

Olyckor och plötsliga tandproblem kan inträffa när som helst och ofta kräver de omedelbar uppmärksamhet. Detta inkluderar behandlingar för akuta smärtor, avslagna tänder eller andra akuta tandproblem.

Sparar pengar

Genom att betala en förutbestämd månads- eller årspremie, kan du undvika oväntade och ofta höga kostnader för tandvård. Försäkringen kan hjälpa till att minska den totala kostnaden för din tandvård över tid.

Nackdelar

Trots de många fördelarna med att ha en särskild sjukvårdsförsäkring för tandvård, finns det också några nackdelar att överväga.

 • Begränsningar

 • Vissa behandlingar kanske inte är inkluderade, eller så kan det finnas en gräns för hur mycket försäkringen betalar ut per år.

 • Väntetider

 • Vissa försäkringsplaner ha väntetider innan vissa förmåner kan utnyttjas, vilket kan vara problematiskt om du behöver omedelbar vård.

 • Kostnaden

 • Det är viktigt att noga jämföra olika försäkringsalternativ och överväga både kostnader och förmåner för att hitta en plan som bäst passar dina individuella behov.

Hur får man ersättning?

Ta reda på vilken typ av dokumentation som krävs för att få ersättning. Detta inkluderar vanligtvis en detaljerad räkning från tandläkaren som specificerar vilken typ av behandling som utförts, samt eventuella kvitton för betalda kostnader. Dett går vanligtvis att skicka in elektroniskt via försäkringsbolagets hemsida. Kontrollera att all dokumentation är korrekt ifylld för att undvika eventuella förseningar eller avslag.

Efter att du har skickat in anspråket kommer försäkringsbolaget att utvärdera ditt ärende och besluta om du är berättigad ersättning.

Tandvårdsbidrag

Du vet väl om att du kan få tandvårdsbidrag på 600 kr om året till och med året du fyller 29 år? Och sedan 300 kr om året fram till och med året du fyller 64 år? Bidrag är avsett att hjälpa till att täcka kostnaderna för tandvård och kan användas tillsammans med din privata tandvårdsförsäkring. Tandvårdsbidraget betalas ofta direkt till tandvårdsleverantören som en del av betalningen för dina behandlingar.

Det läser du mer om hos Försäkringskassan.

Så väljer du rätt

Det finns flera nyckelfaktorer att överväga när du jämför olika alternativ. När du ska välja tandvårdsförsäkring bör du titta på skillnader mellan olika försäkringsvillkor, självrisk och maxbelopp samt övriga begränsningar i villkoren.

Skillnader mellan försäkringsvillkor

Försäkringsvillkoren kan variera mellan olika villkor och bolag. Titta på vilka typer av behandlingar som täcks, i vilken omfattning och under vilka omständigheter. Vissa försäkringar kan erbjuda bred täckning men med högre premier, medan andra kan vara mer begränsade men till en lägre kostnad. Vissa bolag tillåter dig också att välja tandläkare fritt, medan andra kräver att du använder tandläkare inom ett specifikt nätverk.

Självrisk och maxbelopp

Självrisken är det belopp du behöver betala ur egen ficka innan försäkringen börjar täcka kostnaderna. Ett högre självriskbelopp kan ofta minska premiekostnaden, men det är viktigt att självrisken är hanterbar för din ekonomi. Maxbeloppet är den högsta summa pengar som betalas ut under en försäkringsperiod (vanligtvis ett år).

Begränsningar

Varje tandförsäkring har sina egna begränsningar och undantag. Detta kan inkludera väntetider för vissa behandlingar, begränsningar för hur ofta du kan få vissa typer av vård (till exempel rengöringar eller röntgenbilder) eller specifika behandlingar som estetisk tandvård.

Byta/säga upp tandförsäkring

Ibland kan det finnas anledningar att byta eller säga upp din tandförsäkring. Detta kan bero på en förändring i dina personliga behov, ekonomiska situation eller missnöje med nuvarande försäkringsvillkor. Här är några viktiga aspekter att överväga när du funderar på att byta eller säga upp:

När?

Det bästa tillfället att byta eller säga upp din försäkring för tandvård är vanligtvis vid slutet av din nuvarande försäkringsperiod. Ofta sammanfaller det med kalenderåret. Granska ditt nuvarande avtal för att kontrollera eventuella tidsbegränsningar eller krav för uppsägning.

Så går det till

Meddela din nuvarande försäkringsgivare skriftligen om din avsikt att avsluta eller ändra ditt avtal. Se till att få en bekräftelse på uppsägningen för att undvika missförstånd.